Skip to main content
Alexia Pieretti

Alexia Pieretti


MIFTA Season: Abandon Ship

MIFTA Season: Abandon Ship

Alexia Pieretti reviews Abandon Ship as part of the Drama Society’s MIFTA Season
MIFTA Season: Swish Swish

MIFTA Season: Swish Swish

Alexia Pieretti reviews Swish Swish, a story of strong women and friendship, as of the Drama Society’s MIFTA season